Inleiding

Jos van den Bersselaar Constructie BV is sinds begin 2013 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Duurzaamheid is als een vanzelfsprekendheid verankerd in de bedrijfscultuur van Jos van de Bersselaar Constructie BV. Dit komt naar voren in de duurzame relaties met klanten, leveranciers en langdurige dienstverbanden. Met het voornemen zich te certificeren voor de CO2-Prestatieladder wordt dit nu ook aantoonbaar gemaakt voor het milieu.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Oorspronkelijk was de prestatieladder een initiatief van ProRail maar sinds 2011 is deze ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Door SKAO is de prestatieladder verder doorontwikkeld en is daardoor nu breder toepasbaar voor andere aanbestedingen en sectoren. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de stichting SKAO is te vinden op de website www.skao.nl

Transparantie – delen van kennis

De prestatieladder stimuleert bedrijven om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. Om de verworven kennis transparant met andere partijen te delen worden door de prestatieladder eisen gesteld aan de publicaties. Met de links op deze webpagina kunt u zien hoe Jos van den Bersselaar Constructie BV invulling geeft aan duurzaam ondernemen conform de CO2-Prestatieladder.