Duurzaam Bouwen voor de Toekomst

Wij zijn trots om ons actieve streven naar duurzame projecten te benadrukken. Bij Bersselaar Constructie geloven we dat duurzaamheid de sleutel is tot een betere toekomst. We zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige constructies en oplossingen die niet alleen voldoen aan de huidige behoeften, maar ook rekening houden met de behoeften van de komende generaties. Met een focus op duurzaamheid streven we naar innovatie, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke praktijken in al onze projecten.

Enkel groene stroom van Nederlandse windmolens

Heftrucks op gas

Duurzame LED verlichting

Stalen transportbokken (closed loop)

1140 Zonnepanelen, goed voor 461.000 kWh per jaar

Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor onze beitsinstallatie

Hoe doen we dit?

Bij Bersselaar Constructie streven we ernaar om een deskundig, vooraanstaand en maatschappelijk verantwoord bedrijf te zijn. Tijdens ons dagelijks werk houden we de impact op het milieu zo minimaal mogelijk en dragen we bij aan een duurzame samenleving door onder andere:


Gebruik van duurzame materialen: We selecteren zorgvuldig materialen die voldoen aan hoge duurzaamheidsnormen. We streven naar het gebruik van gerecyclede materialen en materialen met een lage milieubelasting.

Energie-efficiëntie: We streven naar energie-efficiënte productieprocessen en het gebruik van energiezuinige apparatuur. We implementeren maatregelen om energieverbruik te verminderen en maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen waar mogelijk.


Afvalbeheer en recycling: We streven naar een efficiënt afvalbeheer en recyclingprogramma. We streven ernaar om afval te minimaliseren, recycling te bevorderen en waarde toe te voegen aan restmaterialen.


CO2-reductie: We zetten ons in voor het verminderen van onze CO2-uitstoot. We evalueren regelmatig onze activiteiten en implementeren maatregelen om emissies te verminderen, zoals het optimaliseren van transportroutes en het bevorderen van alternatieve vervoerswijzen.


Bewustwording en educatie: We moedigen bewustwording en educatie over duurzaamheid aan binnen ons team en bij onze stakeholders. We stimuleren medewerkers om actief deel te nemen aan duurzaamheidsinitiatieven en verstrekken hen de nodige kennis en middelen om duurzaam gedrag te bevorderen.