onderhoud en renovatie

Kennis- en ervaringspartner

Een groot deel van de infrastructuur in Nederland is gebouwd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. De kunstwerken uit deze periode raken nu einde levensduur. Daarnaast zijn in de loop van de tijd ook belastingen, gebruiksintensiteit en veiligheidseisen gewijzigd. Er ligt een grote opgave om deze werken te onderhouden, te renoveren of (deels) te vervangen. De projecten worden aangepakt, zodat ze weer jaren veilig kunnen worden gebruikt. Bersselaar Constructie is hierin jouw partner met jarenlange ervaring.

Wij zijn UW partner in onderhoud, renovatie en vervangen

Er wordt een eisenpakket samengestel vanuit normen, maar ook vanuit beheerders en gebruikers. Hierbij moet ook de maakbaarheid en onderhoudbaarheid van het principe-ontwerp worden getoetst. De collega's van Bersselaar Constructie sluiten hier graag bij aan. We putten hiervoor uit onze praktijkervaring in metaalconstructies. We sluiten graag aan in (bouw)teams om vroegtijdig keuzes te bespreken en tijdig te kunnen sturen naar de oplossingen waar we gezamenlijk voor staan. Bij twijfel werken we varianten uit met de daarbijbehorende budgetraming. Dit om verrassingen in dit proces te voorkomen. Om de vereiste kwaliteit te behalen, hebben we oog voor detail.

De bijdrage van Bersselaar Constructie

Bersselaar Constructie ondersteunt met de volgende werkzaamheden in het onderhouden, renoveren en vervangen:

Inmeten

Principe uitwerking en ramingen alternatieven

Ontwerpuitreiking (maatwerk oplossingen in bestaand werk)

Raakvlakafstemming met derden (coördinatiemodel)

Toets op uitvoerbaarheid

Toets op onderhoudbaarheid en duurzaamheid

Robuuste en kwalitatief goede detaillering

Demontage en montage

Naast de vervangings- en renovatie markt in infrastructuur ligt deze opgave bij de waterzuiveringen. Deze stammen veelal uit de jaren '80. Technologische vooruitgang, benodigde capaciteitsuitbreiding en nieuwe regelgeving vragen om aanpassingen. Wij sluiten aan bij bouwteams en verzorgen het ontwerp, de productie en de montage van deze constructies in staal, aluminium en RVS.

Al onze Onderhoud & renovatie projecten

Amsterdam
Parkbruggen
Weert
Cor-Ten Fietsbrug
Den Haag
Rotterdamsebaan
Eindhoven
Aluminium Bruggen
Den Bosch
Isabellabrug
Sittard-Geleen
Spoorbrug
Ooijen-Wanssum
Gebiedsontwikkeling
Bleskensgraaf
Aluminium Brug
Veldhoven
Fietsbrug A67
Den Bosch-Veghel
Bruggen N279
Den Bosch
Paleisbrug
Driebergen-Zeist
Voetgangersbrug Centraal Station